Byť iný, byť in

Časopis Top Stavebné

Dnešný človek má prirodzenú túžbu po individuálnom prejave. V kozmopolitnom ponímaní sveta hľadá spôsob, ako sa determinovať a vyčleniť. Túžba byť moderný a súčasný je vlastná hlavne mladej generácii. Je to prirodzené a sympatické a je to akýmsi motorom ďalšieho pokroku.

Celý článok vo formáte pdf