O nás

ARCHIMA, s.r.o. 

Spoločnosť s ručením obmedzeným, založená v roku 2004
Štefánikova 3884/24, Prešov 080 01, Slovenská Republika
IČO: 36 496 341
IČ DPH : SK 202 187 2677
Vložka číslo:  15232/P

tel. kontakt: +421 905 441 270

mail: archima@archima.sk

 

 
 

Ing. arch. Peter Marcinko

*1961, Prešov
zakladateľ a konateľ firmy
autorizovaný architekt, autoriz. osvedčenie SK 0227 AA
 

Mobil: +421 905 441 270
Mail: archima@archima.sk

 .................................................................................................................................

Náš tím:

Mgr. art. Miroslava Chovanová
marketing a predajná galéria

Mobil: +421 915 509 347
Mail: designgallery.archima@gmail.com

 

Ing. arch. Monika Andrašková
architektúra - dizajn

Mobil: +421 907 555 596
Mail: architekti.archima@gmail.com

 

Ing. arch. Michal Halahija
architektúra - dizajn

Mobil: +421 907 555 596
Mail: architekti.archima@gmail.com

 

Ing. Maroš Poremba
architektúra - projektant pozemných stavieb

Mobil: +421 907 555 596
Mail: architekti.archima@gmail.com

 

Ing. Katarína Javorská
architektúra - projektant pozemných stavieb

Mobil: +421 907 555 596
Mail: architekti.archima@gmail.com

 

Ing. arch. Ivan Marcinko
architektúra, dizajn, 3D skenovanie stavieb

Mobil: +421 908 977 319
Mail: ivo.marcinko@gmail.com