Moderné riešenia s emóciou

O nás

Najnovšie štúdie a realizácie

Naše najnovšie projekty, realizácie a návrhy

Novinky & Blog

nás

Čo je kvalitná architektúra ?

Tak, ako sa vyvýjajú a menia názory v spoločnosti, menia a vyvýjajú sa aj názory na architektúru a dizajn. Netýka sa to iba vzhľadu!

Kvalitná architektúra musí reflektovať požiadavky meniaceho sa životného štýlu, mala by aplikovať súdobé poznatky z vývoja technológií a materiálov. Architektúra musí reflektovať moderné trendy, ale musí byť aj ohľaduplná ku kontextu, do ktorého je postavená, mala by byť technicky vyspelá a samozrejme  pekná.

Musíme si vážiť a chrániť históriu,lebo tvorí pevný základ pre súčastnosť, a zároveň akceptovať modernú estetiku, prijať ju ako prirodzený výsledok vývoja. Práve objavovanie a hľadanie nových riešení je zmyslom práce architekta. 

Architektúra je multidisciplinárna kategória, predstatvuje skĺbenie sociálnych, kultúrnych, ekonomických, environmentálnych, technických a technologických determinantov.

Výsledkom práce architekta je spravidla odpoveď na základnu otázku - ako a prečo?

Súčastná architektúra sa nemôže nezaoberať ochranou životného prostredia, či aplikáciou usporných a ekologicky efektívnych technologických riešení. Tu ale architekt vystupuje viac ako koncepčný vizionár a koordinátor, pričom optimalizuje požiadavky, potreby a možnosti klienta. 

Ing. arch. Peter Marcinko

Viac