Architektonické a projekčné služby

Komplexné architektonické služby, návrhové a projektové činnosti občianskych stavieb a interiérov, projektový manažment a koordinácia projektového tímu, výkon hlavného architekta a generálneho projektanta stavieb, autorský dozor stavieb a interiérov, inžinierska činnosť. 

 TYPY STAVIEB :

Rekonštrukcie
Novostavby
Interiéry
Urbanistické štúdie

 

Stavby na bývanie - rodinné domy, bytové domy, domovy pre seniorov, apartmánové domy, chaty

Stavby pre cestovný ruch - hotely, penzióny, lyžiarske strediská, aquaparky a zábavné parky

Občianske a verejné stavby - administratívne budovy, stavby pre obchod, firemné areály, športové objekty, prevádzkové budovy

Sakrálne stavby - novostavby, rekonštrukcie, interiéry, dizajn kamenárskych a stolárskych prvkov

Urbanistické štúdie - bývanie, obchod, rekreácia, šport / lyžiarske centrá/, priemysel

 

 

 

DIZAJN A INTERIÉRY

Dizajn a interiéry - návrh výrobkov pre nábytkársku výrobu, dizajn kamenárskych výrobkov, výtvarných artefaktov

 Vizualizácie a animácie – grafické podklady pre realitné kancelárie a developerov 

Grafický dizajn – logá, reklamné a propagačné materiály... 

 

 

Projektujeme v BIM systéme, vždy v 3D.