Čo je to architektúra

Čo je to architektúra ?       

         Ak postavíme základy, steny a strechu, postavili sme stavbu. Ak ju postavíme tak, že má vyriešenú prevádzkovú logistiku, typológiu, je citlivo zasadená do krajiny a kontextu, v ktorom sa nachádza a je aj pekná a zaujímavá, postavili sme architektúru. Naozaj kvalitná architektúra je taká, ktorá nepotrebuje nič pridávať ani odoberať, ktorá je technologický vyspelá a moderná, odpovedá dobe svojho vzniku. Hodnota architektúry nie je ľahko merateľná. Kvalitu architektúry spravidla preverí až čas. Objemy a kubíky vyjadrujú spravidla materiálové náklady. Architektúra a design učí to, ako materiály a priestory poskladať, aby vzniklo v prvom rade funkčné, pekné a hlavne kvalitné riešenie.

Architektúra je multidisciplinárna veda, nie je to len učenie o vzhľade a tvaroch, ale o komplexnosti riešenia. Je to o skĺbenie sociálnych, kultúrnych, ekonomických, enviromentálnych, technických a technologických požiadaviek. Veľkú časť práce architekta predstavuje usmerňovanie projekčného teamu a koordináciu výstavby. Architekt nemusí, ani nemôže ovládať všetky profesné disciplíny, musí prizvať do teamu potrebných špecialistov a odborníkov.

Tak ako orchester riadi dirigent /a nemusí vedieť hrať na každom nástroji /, tak je to aj s architektúrou a architektom stavby.

Pridanú hodnotu, ktorú takto vkladáme do stavby zvyčajne preverí až čas a užívanie stavby. Budova nemusí časom užívania len strácať na hodnote, ale naopak, jej architektonická hodnota ju môže vyzdvihnúť na piedestál realitného rebríčka, paradoxne jej hodnota môže vekom aj stúpať.

Platí, že krásne nemusí byť vždy drahé a drahé nemusí byť vždy pekné...

Som presvedčený, že naše mestá potrebujú vážiť si a chrániť históriu, a zároveň akceptovať modernú estetiku, prijať ju ako prirodzenú etapu svojho vývoja. Moderná architektúra vie byť úchvatná. Hľadanie nových ciest je povinnosť. A kvalitná architektúra sa môže stať výborným marketingovým prostriedkom. Symbolizuje nás ako komunitu, spoločenstvo v európskom aj svetovom kontexte a preto ju nesmieme podceňovať. Dajme spoločne materiálu a ľudskej práci vyššiu pridanú hodnotu.

Lebo najcennejšie, čo okrem života máme, je priestor, v ktorom žijeme. Preto ho musíme zveľaďovať ako najlepšie vieme.

                                                                                                                                                                            Ing. arch. Peter Marcinko