Genius Loci Tatranskej Lomnice

Prebúdzame najkrajší kvet Tatier - Apartmánový dom HOREC / Tatranská Lomnica.

 

celý článok v pdf