Najlepšie architektonické riešenie domu

odzakladov.sk

autor: Mgr. art. Ľubomír Holčík

 „Cesta do pekla býva dláždená najlepšími úmyslami,“ povedal svojho času americký prezident Lyndon Johnson. A asi to platí aj pre súčasnú výstavbu na Slovensku. Aj tie najlepšie zámery stavebníka sa môžu skončiť neúspechom, ak nie sú opreté o správne architektonické riešenie, ktoré berie do úvahy nielen stavebníkove utkvelé predstavy, ale aj širšie súvislosti. Ako to vyzerá v praxi, sme sa spýtali dvoch slovenských architektov.

celý článok