Stavby pre cestovný ruch - môj pohľad

Stavby pre cestovný ruch sú dlho mojou srdcovou záležitosťou. Ide o stavby, kde sa prelínajú úžitkové požiadavky s istou dávkou imaginácie. Hovorím, že stavba pre cestovný ruch musí v návštevníkovi zanechať pozitívnu stopu. A prečo?

celý článok v pdf