Návšteva Svätého Otca Františka v Prešove 2021

2021, Prešov