Centrum Plastickej Chirurgie

Štúdia 2010

Komplex je umiestnený do podhorskej oblasti s nádherným výhľadom na Vysoké Tatry. Je to súbor prevádzok pozostávajúci z časti zákrokovej-medicínskej a relaxačno-liečebnej, po vykonaných zákrokoch. Dôraz bol kladený na segregáciu prevádzok a vyššiu mieru intimity. Zakomponovanie do krásneho prírodného prostredia, dôraz na zaujímavé výhľady do krajiny, architektonický prívetivý charakter. Voľné až organické formy evokujú charakter prevádzky pôsobia upokojujúco a relaxačne.