Rímsko-katolícky kostol Gregorovce

Rekonštrukcia a prístavba kostolíka v obci Gregorovce. Zachovanie pôvodnej hmoty s výrazným uvoľnením dispozície na 1. NP bolo variantným návrhom k zbúraniu stavby. Prienik starej a novej architektúry predstavuje princíp zachovania hodnotných časti a modifikáciu pôvodnej stavby na súčastné kapacitné požiadavky.