Rímsko-katolícky kostol Podčičva

Riešenie designu svätyne, návrh kamenárskych a zariaďovacích predmetov.