Fitness centrum PULSE

Novostavba Fitness centra „ PULSE “ sa nachádza na Sabinovskej ulici v Prešove ako súčasť novo zrealizovaného obytného komplexu. Objekt bude mať tri podlažia. Z toho jedno podzemné, prístupne z chodníka na Sabinovskej ulici a dve nadzemné podlažia prístupné z areálu. V 1.PP budú prevádzky na prenájom, resp. vzorkové predajne. Zvyšné dve nadzemné podlažia budú mať funkciu fitness centra. Z kompozičného hľadiska inšpiráciou pre riešenie fasády objektu bol motív srdcového pulzu, dynamická linka z rôznymi amplitúdami .Tá kopíruje okenné výplne otvorov a vinie sa od západnej strany fasády až po koniec južnej fasády, kde je hlavný vstup do fitness centra. Je akousi metaforou toho, čo sa deje vo vnútri.